محصولات ما

آمیزه ای از فرهنگ، هنر و خلاقیت ایرانی در قلب محصولات کاشی کاژه نهفته است. تلفیق این هنر با فناوری پیشرفته روز دنیا محصولی را تولید نموده تا شایسته مردمان این سرزمین و نمایندگی آنان در بازارهای بین المللی باشد.

فرات براق

هانیتا (براق)

موزائیک (مات)

موزائیک (براق)

منسار (براق )

مروارید (مات)

ماگماتیک

ماگما (مات)

ماگما (براق)

لالیک (براق)

گوچی

گرانیتا (مات)

گرانیتا (براق)

فرات (براق)

عقیق (براق)

شیما (براق) 2

شیما (براق) 1

شقایق (براق)

سیما ( مات )

سومر (مات)

سومر (براق)

ساناز (مات)

ساناز (براق)

ژابین(براق)

زهره(براق)

رمادی(براق)

خلیج(براق)

حدید(براق)

تیام 2 (براق)

تیام 1 (براق)

تارا(براق)

پتروس 2 (براق)

پتروس 1 (براق)

پاپیا(براق)

بلونیا(براق)

بازالتی(براق)

بارسلون(براق)

آندزیت(براق)

آذرین (براق)

سونیکا(براق)

یشم(براق)

لالیک (براق)2

لالیک (براق)1

گرانتیک(مات)

گرانیتیک(براق)

کارون(براق)

فرات (براق)

شقایق(براق)

ساتی(براق)

سابله(براق)

دیاموند(براق)

خلیج(براق)

پروس(براق)

پراتو(مات)

پادوا(مات)

بوکان(براق)

بارسلون(براق)

آذرخش (براق)

اپیا(براق)

ایپیا(براق)

سیکا(مات)

وین6000(مات)

هیما(براق)

نینا6000(مات)

مونت کارلو6001(مات)

مهبد6000(مات)

ملودی(مات)

مرمریت(براق)

لیانا(براق)

گابرو(براق)

کریر(مات)

غزال(براق)

صنم(براق)

صدف(براق)

صبا(براق)

سیکا(براق)

سیدنی(مات)

سونیکا(براق)

سمیر(براق)

زوریخ6000(مات)

دیندو(براق)

دیژون6000(براق)-6001(مات)

پروس(براق)

پاریس(مات)

پاپیون(براق)

برن(مات)

آناهیتا(براق)

الیس(براق)

افرا(مات)

آژینا(براق)

آراد(براق)

ون(مات)

لیدیا(براق)

کاج(مات)

فردیس(براق)

فخر(مات)

شیدرخ(براق)

ساج(مات)

ساتی(مات)

ساتی(براق)

رونیکا(براق)

دجله(براق)

تندر(براق)

بهرخ(براق)

بنجامین(براق)3

بنجامین(براق)2

بنجامین(براق)1

مرمریت8400(براق)

آنتیک8400(براق)

آناهیتا8400(براق)

آرین8407(براق)

آرین8406(براق)

هانیتا(براق)

ماگما(براق)

گرانیتا(براق)

عقیق(براق)

سرخس(براق)

ساناز(مات)

ساناز(براق)

حدید(براق)

جواهر(براق)

بلور(براق)

باکو(مات)

بازالت(براق)5

بازالت(براق)4

بازالت(براق)3

هانیتا(مات)

بازالت(براق)2

بازالت(براق)1

ایندیا(براق)

آفاق(براق)

مرمریت3900(براق)

پریسا(مات)

آنتیک3900(براق)

آناهیتا3900(براق)

فندی (براق)

ژاپه3603

ژاپه3602

ژاپه3601

ژاپه3600

آنیتا3605

آنیتا3604

آنیتا3603

آنیتا3602

آنیتا3601

آنیتا3600

ویونا(براق)

مالینا(براق)

ملیسا(براق)

ماهی(براق)

لنا(براق)

گواش(براق)

گرونات(براق)

کارولین(براق)

کاترین(براق)

سیتا(براق)

ساندو(مات)

ساندو(براق)

زهره(براق)

زحیل(براق)

رویا(براق)

رومینا(براق)

دیور(براق)

حله(براق)

تینا(براق)

پائیز(براق)

برکه(براق)

باسکو(مات)

آرین(براق)

هرمس براق

مودنا براق

کوبانی مات

شینا مات

شنگال مات

سیکا براق

سان راک براق

رم براق

دیاکو مات

تیمبر براق

تیمبر براق

آکاژو مات

آرین مات

آرین مات

آرین مات

آرین براق

لاوین براق

دیاکو براق

اوات براق

آرین مات

آرین براق

آرین براق

سیلوا براق

درنا براق

درنا

بوکان براق 8400

آوات براق

آرین براق

آرین براق 8403

بوکان براق 3900

آرین براق 3905

آرین براق 3902

یاسمینا

ژینا براق 3600

پانیذ براق

پارلا براق

افرا براق

آژینا براق

آرین براق 3661

آرین براق 3660

آرین براق 3634

آرین براق 3633

آرین براق 3629

آرین براق 3631

آرین براق 3631

آرین براق 3629

آرین براق 3628

آرین براق 3627

آرین براق 3627

آرین مات

آرین براق 3632

فرات براق

دیاکو براق

گرونات براق

فرات براق

سیتا براق

توسان براق

آوات براق

آرین براق

آرین براق 3625_1

آرین براق 3624

دیاکو براق

توسان براق

پارسلی براق

دیاکو براق

آرین مات_3

آرین مات_2

آرین مات_1

آرین براق (3)

آوات براق

آبیدر

آرین براق 3624

آرین براق 3625 -2

دیاکو براق

آرین براق (6)

آرین براق (5)

آرین براق (4)

آرین براق (2)

آرین براق (1)

مینا مات

فرات مات (5)

فرات مات (4)

فرات مات (3)

فرات مات (2)

فرات مات (1)

دیاکو براق

پرسیکا مات

سیتا براق

آرین براق (2)

آرین براق (1)

سیکا براق (4)

سیکا براق (3)

سیکا براق (2)

سیکا براق(1)

آوات براق

آرین براق(4)

آرین براق(3)

آرین براق(2)

آرین براق(1)

آرامیت براق

سیکا (براق)

تندیس (براق)

سیلوا (براق)

ماربلا (براق)

آوات 3601 (براق)

آوات 4_3602 (براق)

آوات 3_3602 (براق)

آوات 2_3602 (براق)

آوات 1_3602(براق)

سولار مات

آرین مات

آرین براق (2)

آرین براق (1)

سیکا براق (2)

سیکا براق (1)

نجم براق

برگ براق

آوات 3601 براق (3)

آوات 3601 براق (2)

آوات 3601 براق (1)

آوات 3600 براق

توسان براق

اورال براق

آرین

کالی براق

دژار

دجله براق

آرین

والنسیا مات

شینا

شوکا براق

پرسیکا مات

اترک مات

رئال براق

دینا براق

یاسمن

سیتا (2)

سیتا (1)

مینیاتور

ماربل (تیره)

دیاکو براق 3600 (12)

دیاکو براق 3600 (11)

دیاکو براق 3600 (10)

دیاکو براق 3600 (9)

آرین براق

ارکیده

کوارتز

فرات

سیترین

دجله

سیا

تیمبر مات

آوات مات

آوات

آرین مات

آرین

دجله 3

دجله 2

دجله 1

آرین5015

آرین

آوات

لاریسا

دجله

نیکا

لیندن

فرات

شینا

سیکا

زریبار

دیاکو

بردیا

اورامان

آوات مات

آوات

ارین مات 6007

آرین مات

آرین

راک

دیاکو

دجله 11553

دجله

آریکا

آلما

سیلوا

آوات

نانسی

میار

لاریسا

دیزین

توسان

آوات

آرین مات

آرین

یاقوت

سیکا

سولینا

سایدون

دجله 1018

آیسا

آوا

آرین 3610

آرین 3608

آرین 3607

آرین 3606

آرین 3605

آرین 3604

آرین 3603

آرین 3602

آرین 3601

آرین3600

آرین

آراد

آدنا

کالی

دراژ

باشوان

آرمیتا

سیلوا

رئال

دینا

درسا(مات)

ورساچ

هرسین

لیلیوم

سلدا

آژینا

ارژن

آیسا

ساترا

آرتا

میار

توسان

توسان مات

هاوین

ملودی

ماندو

کاوان

کارین

سوژین

ریتون

دیلان

تارا

آریان

آدرین

دجله

اترک

دیاموند

درسا مات

مادرید

لیدو

شیلان

دجله

داوین

ناتالی

نیلیا

الگانت

بابل

اورال

سمن

اکسین

درسا

دیامون

صدرا

ناپولی

گارنت

جاسپر

پالرمو

ویانا

هلیا

نانسی

نارسیس

ماربلا

کاملیا

آوینا

یاقوت

روژینا

آریستون

آرتین

خزان

ارکیده

دان هیل

پالاز

پازل

آترین

یاقوت

ویرا

کهربا

سمن

ریبار

برنا

آرسن

مارمیتو

لیلاک

گاسیل

کوارتا

شوگار

تراورتن

ریگا

هانا

نگین

گلدیس

سولار

ستاره

دیاری

تراورتن

پردیس

آیدانا

آرمیتا

ساینا

مورانو

ویولت

ماربلا

شکار

سدنا

رابیا

تراورتن

آیلار

آیدا

آذین

لیورنو

لیورنو

مدیا

آریس

لیورنو

نارلی

آریس

فلورانس

ویچنزا

توسکانی

کریستال

نیو ویچنزا

سورن

توسکانی

تیفانی

سورن

ویچنزا

توسکانی

ترنج

گلکسی

استون

ایفل

پیزا

سورن

سارین

سحر

آروین

آرنیکا

نیلوفر

رعد

کیکوم

رعد

رعد

شفق

امپرادو

رومن

ریوولی

البرز

سیا

دوریس

رانیس

میگن

گرانادا

کارلو

رومن

هانا

نگار

صدف

سانا

اورست

آلپ

السا استخوانی

السا گردوئی

مسینا

آلان

گراولیا

مهدیس

نایس

ویو

ساینا

راماندا

بالسا

نفیس

لیا

سان راک

ریوا

رم

تندیس

ریکو

توکا

کارینو

ناریس

مارال

رادین

اوپال

آرامیت

آرامیس

سیا

سزار

رویال

توپاز

پاناما

بیان

براس

آسا

وارنا

میکلانژ

لاوان

گیسو

کیهان

کوپر

کندوان

کارن

سزار

رویال

راین

توپاز

ترونا

پاناما

پاتریس

بیان

برزه

براس

بارین

دیانا

ونوس

سارینا

کراس

باران

فیوره

نارینه

سفید ساده

سفید ساده

سفید ساده

سفید ساده

شفق

سیسیل

دهبید

هلنا

تراورتن

بیستون

پاویا

یونیور

البرز

دیانا

گلبرگ

آبنوس

راک

البرز

آوات

اونیکس

روناش

دهبید

دهبید

رخام

تراورتن

بیستون

میراژ

لاوانس

سیسیل

تراورتن

دنا

بارسلون

آلاشت

سیسیل

رعد

تراورتن

دنا

آلاشت

هلنا

سیسیل

ماتریکس

میراژ

پریا

ترمه

پارمیس

پارما

اطلس

اسپیرال

یاس

نرگس

کتان

پاییز

مودنا

صخره

فیورانا

تیمبر

اورینت

امپریال

امپراطور

فولینو

ریوولی

صخره

سوئیس

تیمبر

ماربل

مینیاتور

صخره

افرا

ژوپیتر

شوکا

ماهان

خاتم

توسکا

پارکت

امپرادو

امپریال

آزوریت

کندلوس

هلنا

سهند

ساحل

شفق

شفق

بیستون

روناش

اونیکس

اونیکس

کندلوس

هلنا

سهند

ساحل

شفق

بیستون

روناش

میراژ

مشبک

ماتریکس

لینا

پارمیس

پارما

اسپیرال

بارسلون

منبت

گرانیت

گرانیت

لاگونا

کیکوم

کیکوم

تراورتن

تراورتن

دالاهو

دالاهو

رسا

رش

ونیز

گلف

رش