۱۶ دی

تولید کاشی با سایز ۹۰×۳۰ آغاز شد

دسته:اخبار
 تولید کاشی با سایز ۹۰×۳۰ آغاز شد

پس از تولید موفق سایز ۴۰×۸۰ و استقبال عاملین و نمایندگان فروش و در خواست آنان مبنی بر تولید کاشی های عریض ، تولید کاشی با سایز ۳۰×۹۰ آغاز شد. ظرفیت تولید این سایز در حال حاضر به ازای هر خط در ماه حدود ۱۸۰۰۰۰ متر مربع می باشد.

64